首页 社会内容详情
310竞彩足球胜负(www.99cx.vip):Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

310竞彩足球胜负(www.99cx.vip):Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

分类:社会

标签: # Kéo tài xỉu

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

澳幸运5开户www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。

Sáng 17-11, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-TLĐLĐVN, ngày 10-5-2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 16-8-2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào như sau:

Hằng năm phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên tổng số đơn vị đăng ký; trong đó có 20% đơn vị đạt kiểu mẫu.

Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư. Đưa việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào bình xét các danh hiệu văn hóa.

Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm; chú trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, hiện đại, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện - mỹ, nhằm hoàn thiện nhân cách con người, bản chất giai cấp công nhân trong thời đại mới.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

,

310竞彩足球胜负www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。310竞彩足球胜负上竞彩足球胜负分析专家数据更新最快。310竞彩足球胜负开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。

,

Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; lan tỏa mạnh mẽ các nội dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, độc. Xây dựng các sản phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, có tính tích cực dành cho CBCCVCLĐ trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho CBCCVCLĐ. Nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các hội thi, hội diễn văn nghệ phong trào thể dục, thể thao quần chúng trong CBCCVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025” theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu. Biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “CBCCVCLĐ các cơ quan tỉnh chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... Nâng cao chất lượng các chuyên đề thi đua “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Xác định phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào nâng cao đời sống văn hóa cho CBCCVCLĐ là cơ sở để đánh giá chất lượng phong trào và hoạt động của cơ quan, đơn vị, là căn cứ để xét tặng các danh hiệu thi đua của chuyên đề “Văn hóa, thể thao” và “Công đoàn vững mạnh”….

CĐVC tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phong trào. Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cùng cấp tổ chức kiểm tra, thẩm định giai đoạn 2 năm, tổng hợp danh sách các đơn vị đủ tiêu chuẩn gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh xét, công nhận.

Công đoàn cơ sở tham gia, phối hợp với chuyên môn phát động thi đua “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; triển khai thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm, báo cáo, tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá theo từng giai đoạn gửi về CĐVC tỉnh.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Thống kê số lượng các cơ quan, đơn vị trực thuộc được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa lần 1, lần 2; báo cáo về CĐVC tỉnh.

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Thanh Huê

,

足球博彩appwww.hg108.vip)是皇冠体育官网线上直营平台。足球博彩app面向亚太地区招募代理,开放皇冠信用网代理申请、皇冠现金网代理会员开户等业务。足球博彩app可下载皇冠官方APP,皇冠APP包括皇冠体育最新代理登录线路、皇冠体育最新会员登录线路。

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论